חנות וירטואלית לאפליקציות עבור חנויות וירטואליות

חיפוש באתר

שירות לקוחות

 

שעות עבודה המשרד 

שעות פעילות צוות קיווי תוכנה הינם א' עד ה'  בין השעות 9:00 עד 17:00

נוהלי עבודה

  • שאלות הדרכה כיצד לבצע יש לשלוח אלינו במייל  או דרך טופס יצירת קשר באתר.
  • דיווח על תקלות יועבר על ידי נציג הלקוח למנהל הפרויקט של חנות וירטואלית קיווי באמצעות טופס יצירת קשר. מנהל הצוות יעביר בדואר אלקטרוני אישור על קבלת דיווח התקלה והערכת זמנים לטיפול בתקלה בהתאם לסעיפי זמני התגובה המפורטים בהמשך. עם סיום הטיפול בתקלה, יועבר דואר אלקטרוני המאשר את סיום הטיפול.
  • טיפול בפניות התמיכה יתבצע במשרדי קיווי תוכנה בלבד. במידה ותדרש הגעה של נציג קיווי תוכנה אל הלקוח, הלקוח יחוייב בעלות מינימום של שעתיים עבודת איש תמיכה באתר הלקוח עלפי תעריף 250 ש"ח לשעה.

 

זמני תגובה

  • בדיקת מהות התקלה תתבצע תוך 3 שעות מקבלת הדיווח אודות התקלה טופס יצירת קשר בשעות העבודה.
  • הטיפול בתקלה יחל עד 8 שעות מקבלת הדיווח אודות התקלה בדואר אלקטרוני, במידה והדיווח נעשה עד השעה 14:00 באותו יום עבודה.
  • במידה והדיווח התקבל לאחר השעה 14:00 הטיפול בתקלה יחל  בבוקר יום העבודה הבא.
  • טיפול בתקלה קריטית - כלומר תקלה הגורמת להשבתת חנות וירטואלית ו/או המערכת ו/או לשיבוש חמור בפעולתה אשר נבעה באותו יום שדווחה (תקלה הקיימת באתר יותר מ-36 שעות  איננה תקלה קריטית) יחל תוך שעתיים מקבלת הדיווח אודות התקלה בדואר אלקטרוני וזאת גם מחוץ לשעות העבודה, במידה והתקלה איננה קריטית וצוות קיווי התבקש לתקנה בכול זאת מחוץ לשעות העבודה יבוצע חיוב לפי תעריף הקפצת כונן המפורט למטה.
  • במידה ותיקון התקלה מחייב עדכון גרסה והתקלה אינה מוגדרת כמשביתת מערכת ו/או כשיבוש חמור בפעילותה, הטיפול בתקלה יתבצע כמוגדר, אולם העלאת הגרסה המאפשרת השתקפות הטיפול בתקלה בממשק המשתמש בפורטל תתבצע בימים א' או ד' בלבד.
  • תחילת העבודה על פיתוחים חדשים תבוצע עד 7 ימים בכפוף לתנאי הזמנת עבודה.

עלות בדיקת תקלה ב חנות וירטואלית

ברגע שדווחה תקלה היא תבדק ע"י צוות קיווי, במידה והתקלה הינה תקלה טכנית במערכת שנוצרה ללא כל קשר לפעילות מנהל האתר באופן ישיר או עקיף היא תתוקן ע"י צוות קיווי ללא תשלום. במידה ונמצא כי אין תקלה והדיווח על התקלה נבע מחוסר ידע של המדווח , או לחילופין התקלה נגרמה עקב פעולה של בעל האתר, בדיקת התקלה תחוייב עלפי שעות עבודה שנדרשו בפועל  כפול 180 ש"ח ולא פחות מ 120 ש"ח +  מע"מ.

הקפצת כונן

במידה והלקוח מבקש לתקן תקלה מחוץ לשעות העבודה והתקלה איננה מוגדרת כתקלה קריטית, הלקוח יחוייב לפי תעריף של 250 ש"ח לשעת עבודה, מינימום חיוב במצב זה שעת עבודה.

עבורכם חנות וירטואלית קיווי

כללי השירות הינם גם עבור חנות וירטואלית סלפויינט