חנות וירטואלית לאפליקציות עבור חנויות וירטואליות

חיפוש באתר

תקנון שירות - קיווי חנויות וירטואליות

שירות "חנות וירטואלית קיווי " הוא שירות מבית "קיווי חנויות וירטואליות" הכולל מערכת ניהול לחנות וירטואלית ואחסון בחבילה אחת, בתמורת לתשלום חודשי. תקנון זה בא לפרט את הזכויות והחובות של שירות "חנות וירטואלית קיווי"  כלפי משתמשיו.

א. הקדמה

 1. שירותי "חנות וירטואלית קיווי" יקרא להלן "חנות וירטואלית קיווי".
 2. המשתמש בשירותי קיווי תוכנה ייקרא להלן "המשתמש".
 3. אתר מסחר אלקטרוני המסופק על ידי קיווי חנויות וירטואליות משתמש יקרא להלן "החנות הוירטואלית".
 4. השימוש בשירותי קיווי חנויות וירטואליות  כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה ובהסכם ההתקשרות בין הצדדים. אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן השכרת הממשק לניהול חנות וירטואלית ו/או שימוש באחד משירותי חנות וירטואלית קיווי מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
 5. חברת קיווי חנויות וירטואליות ושירות חנות וירטואלית קיווי רשאים לשנות, להתאים, לנסח מחדש, ולשכתב תקנון זה או כל חלק ממנו בכל זמן שהוא. התקנון הינו תקף הן עבור לקוחות הרשומים לשירות חנות וירטואלית קיווי והן עבור לקוחות חדשים המצטרפים לשירות חנות וירטואלית קיווי.
 6. כל סתירה בין הוראות תקנון זה ובין מצג ו/או פרוספקט ו/או כל מסמך אחר מטעם חנות וירטואלית קיווי – הוראות תקנון זה גוברות.
 7. האמור בתקנון וחוזה שרות זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

מג'נטו

ב. התקשרות עם קיווי חנויות וירטואליות

 1. קיווי חנויות וירטואליות  עוסקת במתן השירותים הבאים:
  1. סיוע והקמת אתרי אינטרנט ואתרי מסחר אלקטרוני.
  2. השכרת ממשק לניהול חנות וירטואלית מסוג מג'נטו באינטרנט, בתשלום חודשי קבוע שיקבע מעת לעת על ידי חנות וירטואלית קיווי. הלקוח רשאי להשתמש בתבנית עיצוב בסיסית הניתנת לבחירה בעת השכרת החנות הוירטואלית. התבנית מותקנת יחד עם הממשק כברירת מחדל.
  3. תמיכה ללקוחות החנות הוירטואלית באמצעות דואר אלקטרוני (E-Mail),בשעות הפעילות המוגדרות.
  4. אספקת שירותים משלימים לחנויות וירטואליות: עיצוב, עריכת תוכן, תכנות מותאם אישית, ייעוץ והכוונה בנושאי מסחר אלקטרוני ועוד.
  5. שירותי בניית חנויות המוגדרים "שירותי פרימיום", וכוללים הטמעה אישית של תבניות עיצוב ייחודיות ופיתוח אישי של החנות לטעמו של הלקוח. במקרה כזה תידון חנות וירטואלית קיווי מול הלקוח ישירות בחוזה שירות נפרד אשר יגדיר את היקף ומחיר הפרוייקט, אך עדיין יהיה כפוף לדין תקנון זה.
 2. כל השירותים הנקובים בסעיף 3 לעיל ייקראו "שירות חנות וירטואלית קיווי". חברת קיווי חנויות וירטואליות  רשאית להוסיף או לגרוע ממתן שירותים אלו, לפי שיקול דעתה.
 3. המשתמש מקבל שירות אחד או יותר מהשירותים אותם מציעה חנות וירטואלית קיווי בכפוף להסכם התקשרות הנחתם בין הצדדים.
 4. התשלום עבור שירותי חנות וירטואלית קיווי יתבצע בכרטיס אשראי בכפוף להרשמה לאזור הלקוחות של חנות וירטואלית קיווי. לאחר הרישום ישלחו למשתמש פרטי ההתחברות לדואר האלקטרוני שסופק בעת ההרשמה.
 5. התשלום עבור השירות מתבצע דרך פורטל הלקוחות בצורה מאובטחת.
 6. התשלום עבור שירות חנות וירטואלית קיווי הינו תשלום שכירות חודשי, אלא אם נחתם הסכם התקשרות אחר עם הלקוח. הסכם ההתקשרות מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון ומשלים אותו.
 7. משתמש אשר שוכר את הממשק לניהול אתר זכאי לתמיכה למשך כל תקופת השכירות, לרבות אחסנה בשרתי קיווי חנויות וירטואליות.
 8. התמיכה מתבססת על תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני (E-Mail), בשעות הפעילות המוגדרות.
 9. למשתמש תינתן תמיכה לחנות הוירטואלית אותה רכש בלבד. לא תינתן תמיכה בנושאים אחרים אשר אינם קשורים לשירות חנות וירטואלית קיווי באופן ישיר.
 10. באתרים נבנו באמצעות שירות חנות וירטואלית קיווי יופיע כיתוב ולוגו זכויות יוצרים של חנות וירטואלית קיווי בתחתית הדף ללא כל תמורה. הסרה, שינוי או הזזה של זכויות יוצרים אלו מהווים עילה לסיום חוזה ההתקשרות.
 11. במידה ואתר הלקוח דורש משאבי שרת גבוהים כגון זיכרון או מעבד או פניות לדטאבייס בצורה שאינה סבירה הדבר משפיע לרעה על אתרים אחרים בשרת לכן גם אם צויין כי הוא זכאי לתעבורה או אחסון ללא הגבלה, בכדי לא לגרום נק האתר יצורף לחבילת אחסון רגילה באותו מחיר המפורסמת באתר קיווי, ובמידה וידרש משאבים מעבר יהיה עליו לרכוש שרת מתאים לצרכיו עלפי מחירון קיווי.
 12. הוספת שטח אחסון  או תעבורה לחבילה מפורסמת באתר.
  1. נפח אחסון החבילה ומחירה נקבע מעת לעת על ידי חנות וירטואלית קיווי ומפורסם באתר במידה וירצה הלקוח יוכל להרחיב את נפח אחסון החבילה על מנת שתתאים לצרכיו.
  2. מחיר הרחבת שטח האחסון יפורסם מעת לעת על ידי חנות וירטואלית קיווי.
  3. שטח האחסון מכיל גם את קבצי המערכת, כולל קבצי דינמיים המוגדרים על ידי המערכת, ותופסים גם הם מקום על שטח האחסון.
  4. חנות וירטואלית קיווי שומרת לעצמה את הזכות להפנות אתר של לקוח לשירות אחסון ייעודי (שרת או VPS)  במידה ודרישות החנות הוירטואלית של הלקוח יפריעו לתפקודן השוטף של החנויות המתארחות על השרת השיתופי. במקרה כזה לא יהיו ללקוח שום דרישות, טענות או תביעות הנובעות כתוצאה מפעולת העברת האתר שלו לשרת אחר. במקרה כזה תעשה חנות וירטואלית קיווי כמיטב יכולתה על מנת לסייע בהעברת האתר לשרת אחר,חבילת האחסון החדשה תהיה בתוספת תשלום בהתאם למחירון קיווי.
 13. רישום domain (שם מתחם) – חנות וירטואלית קיווי תאפשר הפנייה או העברה של דומיין לחשבון האירוח של המשתמש על  ידי חיבור לצד שלישי המבצע את הנפקת הדומיין בפועל. ל-חנות וירטואלית קיווי לא תהיה שום אחריות כלפי המשתמש או כלפי מי מטעמו בכל נושא הקשור לדומיין, רכישתו, עלותו ותחזוקתו. שירות זה ניתן כ"שירות משלים". בכל מקרה לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי עבור קניית שם דומיין ולא ניתן יהיה לבטל את הפעולה.
 14. במידה ולקוח בחר בחבילה שהוגדרה בהתחייבות הן מפני שבוצעו לו עבודות מיוחדות או כי בחר בעיצוב רספונסיבי, יהיה עליו להשלים את התשלום עד תום תקופת ההתחייבות גם אם יבחר להפסיק לפני סופה.

  ג. הגבלת השימוש
 1. המשתמש בשירות ובממשק לניהול אתר באינטרנט אינו מורשה להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל חומר שהוא במסגרת השירות.
 2. כתנאי לשימוש בשירותי חנות וירטואלית קיווי מתחייב המשתמש כלפי חנות וירטואלית קיווי שלא לעשות שימוש באתר חנות וירטואלית קיווי ו/או בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.
 3. הזכות לשימוש בשירות חנות וירטואלית קיווי כפופה לחוקי מדינת ישראל ודיניה. חל איסור מוחלט על שימוש בשירות בדרך שיש בה כדי לפגוע ו/או להפר זכויות יוצרים כמוגדר על פי חוק והמשתמש מצהיר כי לא יפגע בזכויות הקניין הרוחני של  גופים ו/או משתמשים אחרים באינטרנט.
 4. לא יעשה שימוש בשירות לאתר אשר יש בו אופי מיני ו/או פורנוגרפי שבו קיים ניצול ילדים מכל סוג שהוא או הצגת מעשים או פעולות שיש בהם לכאורה כדי עבירה על החוק.
 5. בכל מקרה בו קיימת כוונה לעשות שימוש בשירות חנות וירטואלית קיווי לצורך אתר מיני או פורנוגרפי המיועד למבוגרים ועונה על דרישות החוק – יש צורך לקבל את הסכמת חנות וירטואלית קיווי מראש.
 6. חל איסור לעשות שימוש בשירותי חנות וירטואלית קיווי למטרת פעילות או איחסון מידע השייך לפורצי אתרים ודומיהם וחל איסור להפיץ תוכנות לא חוקיות, וירוסים וכל אמצעי אחר שיש בו כדי לפגוע בציבור. חנות וירטואלית קיווי תהיה רשאית לפנות אל המשתמש בדרישה להפסקת הפרסום כאמור ולהפסיק את פעילותו של אותו אתר או לבטל לחלוטין את ההתקשרות עמו.
 7. חל איסור לעשות שימוש בשירות או בחנות הוירטואלית לצורך הפצת דואר המוני המוגדר כ-חנות וירטואלית קיוויam (דואר זבל) שיש בו כדי לפגוע בקהילת הגולשים. לרבות שליחת חנות וירטואלית קיוויam משרת חיצוני לצורך פרסום אתרך.
 8. חל איסור לעשות שימוש בשירות לכל פעילות עבריינית, בלתי חוקית, או כזו הבאה לפגוע ב- חנות וירטואלית קיווי ובשירותים שהיא מספקת.
 9. המשתמש מתחייב לשתף פעולה עם חנות וירטואלית קיווי בכל הנוגע להסכם ההתקשרות, מטרותיו ותקנון השירות.

ד. אחריות

 1. המשתמש מצהיר כי בדק את השירות שמספקת קיווי חנויות וירטואליות בטרם ההתקשרות ומצא כי חנות וירטואלית קיווי מתאימה לצרכיו ולשימושיו. השירותים מוצעים למשתמש כמות שהם ("AS IS") ו-קיווי חנויות וירטואליות לא תישא בכל אחריות להתאמתם לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו ש-קיווי חנויות וירטואליות אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים אותם היא מספקת והוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בהם.
 2. קיווי חנויות וירטואליות אינה אחראית בשום אופן למוצרים ו/או לשירותים הנמכרים ע"י המשתמש באתר שבנה ו/או לכל מצג שנעשה באתר המשתמש. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים ו/או עסקאות מכל סוג שהן חלה על המשתמש.
 3. בשום נסיבות לא תחול על קיווי חנויות וירטואליות ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בממשק לניהול אתר באינטרנט או בשירותים הנוספים הניתנים על ידי קיווי חנויות וירטואליות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בהם, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות הממשק לניהול אתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בממשק לניהול אתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות  מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל-קיווי חנויות וירטואליות ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
 4. למען הסר ספק, המשתמש הינו אחראי בלעדי כלפי מנהליו ו/או עובדיו ו/או לקוחותיו ו/או כל אדם וגוף אחר (להלן: "צדדים שלישיים") בכל הנוגע לאתר שהמשתמש בונה ומציג את שרותיו בו. קיווי חנויות וירטואליות לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא כלפי צדדים שלישיים אלה בשום אופן שהוא. לו תיתבע קיווי חנויות וירטואליות ע"י צד שלישי כלשהו בגין השימוש באתר, המשתמש יהיה חייב לפצות את קיווי חנויות וירטואליות על מלוא הנזק שנגרם לה, לרבות הוצאות משפטיות.
 5. במסגרת השימוש בממשק לניהול אתר יהיה על המשתמש לבחור סיסמה ושם משתמש. המשתמש הינו האחראי הבלעדי על שמירת הסודיות של הסיסמה והחשבון הנ"ל. יתר על כן, המשתמש הינו האחראי הבלעדי על כל הפעילויות המתרחשות במסגרת החשבון שלו. קיווי חנויות וירטואליות לא תישא באחריות לכל אובדן העשוי להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש של אדם אחר בסיסמה או בחשבון שלו, בין אם בידיעתו, ובין אם לאו.
 6. קיווי חנויות וירטואליות רשאית לסגור את אתרי הלקוחות (החנויות הוירטואליות של המשתמשים) ולשנות מעת לעת את מבנהם, מראיתם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בהם וזאת תוך הודעה מראש למשתמש ע"י אי מייל. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קיווי חנויות וירטואליות בקשר לכך. קיווי חנויות וירטואליות רשאית להפסיק את השימוש שהמשתמש עושה בתוכנה אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה.
 7. המשתמש יפצה את קיווי חנויות וירטואליות, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 8. השירות ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"), בכפוף לתנאי ההתקשרות בין קיווי חנויות וירטואליות ובין המשתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי קיווי חנויות וירטואליות ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 9. קיווי חנויות וירטואליות מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של המשתמש ולאבטח את התוכנה ואת האחסנה בשרת המרכזי, אך אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי קיווי חנויות ווירטואליות, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל קיווי חנויות ווירטואליות, מי מספקיה ו/או מי מטעמה. מובהר בזאת כי במקרים כגון אלו, לא תהיה קיווי חנויות ווירטואליות אחראית בשום צורה ואופן כלפי המשתמש ו/או כלפי צדדים שלישיים, והמשתמש ו/או צד שלישי מוותר בזאת מראש על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מ-קיווי חנויות ווירטואליות.
 10. תכני המשתמש הכלולים בחנות הוירטואלית מגובים בצורה שבועית על גבי שרת קיווי חנויות וירטואליות ת. ל-קיווי חנויות ווירטואליות אין אחריות על תקינות הגיבויים ו/או היכולת לשחזר מהם מידע. במידה ו-קיווי חנויות ווירטואליות נדרשת לשחזר מידע מגיבוי עקב אובדן מידע של המשתמש, הגיבויים ניתנים ככלי עזר כמות-שהם (AS-IS) לצורך התאוששות מאובדן מידע ואינם באחריות קיווי חנויות ווירטואליות.
 11. שירות קיווי חנויות ווירטואליות לא יהיה אחראי על התקנה ו/או שימוש שהתבצעו על ידי המשתמש באופן עצמאי.
 12. קיווי חנויות ווירטואליות רשאית להנחות או להעביר בדרך אחרת את זכויותיה או ליתן שירות על פי הסכם זה באמצעות קבלני משנה, מבלי לגרוע מחיוביה כלפי המשתמש. המשתמש אינו רשאי להמחות או להעביר בדרך אחרת הסכם זה וזכויותיו על פי הסכם זה.
 13. תוכנת מג'נטו (Magento) הינה תוכנת קוד פתוח, ואין לחברת קיווי חנויות וירטואליות ו/או לשירות חנות וירטואלית קיווי שום אחריות על תקינותו ותפקודו וזאת למרות השימוש במערכת זו בתוך חנות וירטואלית קיווי.

ה. זכויות יוצרים

 1. ידוע למשתמש כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, קוד מקור, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בממשק לניהול אתר אינטרנט, באתרי קיווי חנויות ווירטואליות ובשירות המספקת קיווי חנויות ווירטואליות, מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני  מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים; אשר על כן, המשתמש יהא רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של קיווי חנויות ווירטואליות. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של קיווי חנויות ווירטואליות, בכתב ומראש, פרט לשימוש המותר עפ"י התקנון והסכם ההתקשרות. המשתמש מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה, קוד מקור או חלק מקוד המקור של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

ו. שמירת סודיות

 1. בשרת קיווי חנויות ווירטואליות מאוחסן מידע המאובטח ומוגן בטכנולוגיות מתקדמות. קיווי חנויות ווירטואליות עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשמור על פרטי לקוחות קיווי חנויות ווירטואליות ועל פרטי פעולות שביצעו בו. יחד עם זאת, אין באפשרותה של קיווי חנויות ווירטואליות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהן מאוחסן מאגר המידע או מפני חדירות למחשבי קיווי חנויות ווירטואליות ועשיית שימוש במידע, חשיפתו או שימוש בו לרעה על-ידי אותם הגורמים. במקרה שתבוצע פעולה שכזו לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קיווי חנויות ווירטואליות.
 2. הפרטים האישיים שהמשתמש מוסר בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של קיווי חנויות ווירטואליות. קיווי חנויות ווירטואליות מקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ו/ו לשרת ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד קיווי חנויות ווירטואליות ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
 3. קיווי חנויות ווירטואליות לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי, אלא במקרים הבאים:
  1. אם ביצע המשתמש פעולה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות קיווי חנויות ווירטואליות או המשווקים.
  2. אם ביצע המשתמש או סייע בדרך כלשהי באמצעות האתר לעשיית מעשה לא חוקי.
  3. בכל מקרה בו תחויב קיווי חנויות ווירטואליות למסור פרטי המשתמש מתוקף כל דין.
  4. נמסר לחברה צו שיפוטי המחייב את קיווי חנויות ווירטואליות למסור פרטים אודות המשתמש ו/או כל מידע אחר, כפי שיפורט בצו.

ז. התקשרויות עם גורמים חיצוניים (צד שלישי)

 1. מעת לעת יובאו באתר לנוחיות הלקוחות שיתופי פעולה עסקיים עם גורמים נוספים בשוק על מנת להקל על תהליך הצטרפות המשתמש לעולם הוירטואלי. קיווי חנויות ווירטואליות לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה מהתקשרות עם גורם זה והוא נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח. קיווי חנויות ווירטואליות מספקת שירותי ייעוץ והכוונה בתחום המסחר האלקטרוני, אין לראות בייעוץ זה משום המלצה ו-קיווי חנויות ווירטואליות לא תהיה כל אחריות מול הלקוח בשום מקרה בכל הקשור לגורם צד שלישי.

ח. סיום התקשרות

 1. במקרה של רצון הלקוח לבטל את השרות יוכל לעשות זאת לאחר סיום תקופת התחייבותו , 24 חודשים אלא אם ישנו הסכם בכתב המציין אחרת, וזאת על ידי שליחת הודעה למחלקת התמיכה הטכנית דרך פורטל הלקוחות או על-ידי פנייה בכתב על ידי דואר אלקטרוני (E-Mail).
 2. בעת עזיבתו של לקוח את שירות SP, הלקוח יוכל לבצע יצוא נתונים מתוך פאנל הניהול של האתר כאשר על הלקוח האחריות לבחון בתקופת הראשונה (14 ימים לפני תחילת ההתקשרות ) את אפשרות יצוא של הנתונים מתוך המערכת והתאמה לציפיותיו,קיווי מספקת גישה לפאנל הניהול בלבד ומעבר לגישה לפאנל הניהול קיווי לא תספק גישה לקבצי האתר או לדטא בייס במידה והלקוח רכש תבנית עיצוב יחודית באחריותו לשמור עותק של התבנית מהספק שמכר לו כפי שרכש אותה.
 3. לקוח אינו זכאי לקבל אף אחד מהמודולים הקיימים בשירות חנות וירטואלית קיווי, לרבות מודולי סליקה, התממשקות, תצוגה, מודולי ניהול, או כל מודול אחר אשר פותח ע"י קיווי חנויות וירטואליות  ונכלל בחבילות השירות של חנות וירטואלית קיווי, גם אם שילם על התאמה או פיתוח המודול.(מחירים אותם גובים קיווי תוכנה על פיתוח מודול הינם מחירים חלקיים ואינם משקפים את מחיריי פיתוח מלא), קיווי לא תאפשר בשום מקרהגישה לשרת לFTP ו/או לדטא בייס.
 4. במידה ולקוח עוזב את שירות חנות וירטואלית קיווי, לא תהיה לו כל טענה כלפי שירות חנות וירטואלית קיווי לגבי תקינות האתר שלו לאחר  שעבר לאחסון/שרת אחר.
 5. במידה ואתר הלקוח איננו עובד כתוצאה מתלות באחד מהמודולים הקיימים בשירות חנות וירטואלית קיווי, ללקוח לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי שירות חנות וירטואלית קיווי בנוגע לכך. המודולים הינם רכוש שירות חנות וירטואלית קיווי, ואינם ניתנים להעברה.
 6. דמי המנוי בשירות חנות וירטואלית קיווי מתייחסים לחודש העוקב ולא לחודש שעבר. דמי המנוי אינם מוחזרים במקרה של ביטול השירות על ידי לקוח. עלות הדומיין לא תוחזר בשום מקרה.
 7. חידוש המנוי בתום התקופה ששולם בעבורה יעשה באופן אוטומאטי.כל זמן שהלקוח לא ביקש אחרת בכתב . באם לא יהיה הלקוח מעוניין בהמשך קבלת השרות, יצטרך להודיע על כך מראש ולפני מועד החידוש.
 8. מקבל השירות שלא יסדיר התשלום בגין השרות מבעוד מועד – יופסק השירות בגין חשבון האחסון שלו. מובהר כי בכל מקרה על מקבל השירות להשלים התשלום עבור השירות לא יאוחר מיום החידוש.
 9. חנות וירטואלית קיווי לא תשלח הודעה לפני ובתום תקופת ההתקשרות למשתמש, לחידוש ההתקשרות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של המשתמש להודיע על כוונתו להמשיך/להפסיק ההתקשרות.

ט. שימוש ביכולות הקהילה של המג'נטו – Magento Connect

 1. חנות וירטואלית קיווי שומרת לעצמה את הזכות להגביל משתמש מלהתקין תוספות צד שלישי מתוך Magento Connect, רכיב בחנות בוירטואלית אשר מאפשר להתקין תוספות לחנות הוירטואלית.
 2. הגבלת Magento Connect נובעת מן הסיבות הבאות:
  1. אי-תאימות גירסת מערכת / תבנית עיצוב.
  2. חשש לפירצת אבטחה.
  3. חשש לפגיעה בביצועי השרת.
  4. כל סיבה אחרת שתימצא על ידי חנות וירטואלית קיווי.
 3. איזור התקנת התוספות במערכת באמצעות Magento Connect ישאר כברירת מחדל סגור עבור המשתמש. המשתמש יוכל לפנות ולהתייעץ עם חנות וירטואלית קיווי אודות ההרחבה שאותה הוא מעוניין להתקין. ל-חנות וירטואלית קיווי קיים תמחור עבור התקנת רכיבים ותוספות צד-שלישי העומדים לרשות הלקוח במקרים אלו.

י. שינויים במראה תבנית האתר

 1. תמורת התשלום החודשי מקבל המשתמש את הזכות להשתמש בתבנית עיצוב מוכנה.
 2. במידה והמשתמש מעוניין בשינויים המוגדרים תכנותיים (נתון לשיקולה של חנות וירטואלית קיווי) יתומחר השירות בנפרד מול הלקוח על פי מחירים שיפורסמו מעת לעת על ידי חנות וירטואלית קיווי.
 3. למשתמש תינתן גישה אל תיקיית העיצוב של האתר על מנת לבצע אי אילו שינויים שהוא מעוניין.
 4. במידה ועקב פעולות לא נכונות על ידי המשתמש נגרם נזק לעיצוב האתר או לחלקים אחרים ממנו האחריות והוצאות התיקון יהיו על המשתמש.
 5. בכל מקרה כל השינויים יהיו על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה מ-חנות וירטואלית קיווי לבצע אי אילו שינויים בתבנית העיצוב של האתר כחלק מהחבילה הבסיסית.
 6. למען הסר ספק: כל שינוי הדורש התערבות במבנה הקוד של תבנית העיצוב או התוכנה, כולל עריכת תמונות והטמעה של העיצוב יתומחר בנפרד לתקנון זה ו/או לשירות חנות וירטואלית קיווי.

יא. דין ושיפוט

 1. הדין החל על ההתקשרות, השימוש בשירותי חנות וירטואלית קיווי ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.
 2. חנות וירטואלית קיווי רשאית לפעול בכל האמצעים ולעשות שימוש בכל הסעדים המוקנים לה על פי כל חוק ועל פי כל דין במקרה בו יפר משתמש תנאי מתנאי התקנון ו/או הסכם ההתקשרות ו/או כל מסמך אחר מחייב בין הצדדים.
 3. אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית ואף לצמיתות של חשבון הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.
לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה/ההשכרה ולאחריה, ניתן לפנות אל מרכז שרות התמיכה  my.kivi.co.il בימים א'–ה', בין השעות 9:00 – 17:00 באמצעות הטלפון: 0747-033363 . או באמצעות טופס יצירת הקשר באתרנו.